Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2011

mayhem
Move your cursor over the image.
Reposted fromsober sober viashutters shutters

September 10 2011

mayhem
Eyjafjallajökull Erupting Volcano - Iceland
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
mayhem
5014 1486
Reposted frombriesilva briesilva viamarysia marysia
mayhem
5608 13dd

September 07 2011

mayhem
– Panie Marszałku, a jaki program tej partii?
– Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.
— rozmowa hrabiego Skrzyńskiego z Piłsudskim na temat możliwości założenia przez Piłsudskiego partii politycznej.
Reposted frommarysia marysia

September 03 2011

mayhem
mayhem
4282 4ee6
mayhem
9568 5a26
Reposted fromproof proof viatygryswpaski tygryswpaski

August 26 2011

mayhem
5428 95a0
Reposted frombrunettes brunettes

August 22 2011

mayhem
3888 85cd

Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw

August 18 2011

mayhem
9653 e5b0
Kate Beckinsale.
Reposted frombrunettes brunettes

August 15 2011

mayhem

July 30 2011

mayhem
0336 8b9b 500
Reposted fromvicodin vicodin viaMoooni Moooni

July 24 2011

mayhem
Reposted fromkauah kauah viaryba ryba

July 20 2011

mayhem
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziesto dolarowy banknot rozpoczął zajęcia od pytania: - Czy ktoś chce ten dwudziesto dolarowy banknot? - Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał: - Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce? - Wciąż widać było podniesione ręce - A jeśli zrobię to - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk. - Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
— nieznane źródło
Reposted fromSenyia Senyia viaredsth redsth

July 16 2011

mayhem
2977 4fd6 500
"You have to give up, you have to give up
You have to realize that someday you will die
Until you know that, you are useless"
Reposted fromwrr wrr viafilmowo filmowo
mayhem
2022 7d57 500
Reposted fromdansemacabre dansemacabre

July 14 2011

mayhem
mayhem
9417 3415

July 09 2011

mayhem
5687 4031
Reposted fromhairstyles hairstyles viabrunettes brunettes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl